Нүүр / Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ / Үнэлгээний төрлүүд

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний төрлүүд:

 

Та үл хөдлөх хөрөнгөө ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?