Нүүр / Даатгалын хохирлын үнэлгээ / Үнэлгээний төрлүүд

Даатгалын хохирлын үнэлгээний төрлүүд:

 

Та даатгалтай эд хөрөнгийнхөө хохирлыг ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?