Нүүр / Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ / Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ гэж юу вэ?

                                        

 

                                 Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ гэж юу вэ?

                                                                                                                                                                                                     

      Холбогдох хууль эрх зүйн болоод дээд шатны байгууллагуудын тогтоол, захирамжийн дагуу бид янз янзын хөрөнгийг үнэлэх хэрэгтэй болдог. Мал, амьтан, ургамал, түүхий эд материал, хүнсний бүтээгдэхүүн, урлагын бүтээл, тэсрэх бодис, тогоо, шанага, хөөрөг, үнэт чулуу, үнэт эдлэл, гар утас ...гэхчилэн тоолж баршгүй сонин содон зүйлсийг бид үнэлдэг. Зарим хөрөнгүүдийг нь өнгөрсөн цаг хугацаанд үнэлэх хэрэгтэй ч болдог. Эдгээр нь бидний мэдлэг, мэдээллийн бааз, өндөр түвшний судалгаа, чадвар чадамжийн илрэл болж байдаг.