Нүүр / Бодлого зарчим

Эрхэм зорилго

      Бид иргэд, үйлчлүүлэгчиддээ чиглэсэн чанарын өндөр түвшиний зөвлөгөө, мэдээлэл, үйлчилгээг үзүүлэн, олны итгэл хүлээсэн, хариуцлагаа ухамсарласан салбартаа шинэлэг бүхнээр тэргүүлсэн байгууллага байна.
 

 

Алсын хараа

           Монгол улсынхаа хөрөнгийн үнэлгээний салбарын түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан тэргүүлэгч байгууллага байна.  

 

 

Уриа

             ХӨРӨНГӨ ЭЗЭНДЭЭ ХАМГИЙН ҮНЭТЭЙ.

 

 

Зарчим

          Мөнгө, эрх мэдэл,  ятгалаг, танил тал, хамаатан садан гээд хэний ч өмнө хараат бус байдлыг эрхэмлэн, шударга байх, иргэн байгууллагын нууцыг хадгалах, хуулийн дагуу ажилллах,  

 

 

Үнэт зүйлс

Иргэд, үйлчлүүлэгч:  Бидэнд хандаад, биднийг зориод ирсэн нэг үйлчлүүлэгч нь бидний үнэт зүйл.

Манай ажилтан:   ВЕНДО компаний үүднээс хоймор хүртэл бүх л зүйл чанарын өндөр түвшинд байх ёстой. Энэ чанарыг уужуу сэтгэлтэй, санал санаачлагатай, өндөр мэдлэгтэй, өсөн дэвжих хүсэлтэй нэг ширхэг ажилтан илэрхийлэх тул манай ажилтан манай үнэт зүйл.

Үр дүн:   Манай ажилчидын болоод бид бүгдийн жижиг ч гэсэн санаж санаачилсан  зүйлс нь үр дүнд хүрэх л юм бол тэр нь манай үнэт зүйл.

Багийн ажиллагаа:   Нэг гэр бүлийг бүрдүүлж өдрийн 8 цагийг хамтдаа өнгөрүүлж байгаагын хувьд нэг нэгнээ сонсох, нэгдэх, хамтран ажиллах чадвартай байх нь  манай байгууллагын үнэт зүйл.